Produkter

  • Vermiculite Flake

    Vermikulittflak

    Vermikulittflak er navnet på vermikulitt råmalm og det generelle navnet på uekspandert vermikulitt. Etter at vermikulitten er utvunnet, blir urenhetene fjernet, og overflaten av vermikulitt er flassete. Derfor kalles det vermikulittflak, som også kalles råmalm vermikulitt, rå vermikulitt, rå vermikulitt, uekspandert vermikulitt og ikke skummet vermikulitt.