Produkter

  • Kieselguhr diatomite filter aid

    Kieselguhr diatomitt filterhjelpemiddel

    Kiselgurfiltrering er et viktig prosessstrinn i pålitelig og konsistent produksjon av vegetabilske oljer, spiselige oljer og relaterte matvarer. Hjelpemidler til kiselgurfilter er lette i vekt, kjemisk inerte og danner filterkaker med høy porøsitet for å opprettholde fri flyt av væsken. Spesifikt er et effektivt filterhjelpemiddel preget av følgende: Strukturen til partiklene må være slik at de ikke pakker tett sammen, men vil danne kaker som er 85% til 95% porer.
  • Diatomite Powder

    Diatomittpulver

    Diatomitt (kiselgur) er en slags kiselaktig bergart, hovedsakelig distribuert i Kina. Det er en slags biogen kiselholdig sedimentær bergart, som hovedsakelig består av restene av gamle kiselalger. Dens kjemiske sammensetning er hovedsakelig SiO2, som kan uttrykkes som SiO2 • nH2O. Dens mineralsammensetning er Opal og dens varianter.